5 desastres raros en 60 Segundos

Cinco desastres históricamente peculiares, chequea:

Posted in Internacional